اصلاحات بن سلمان با ریتم شش و هشت، لشکر مطربان و رقاصان آماده فرمان ولیعهد خام سعودی!

به گزارش وبلاگ وردپرس، ولیعهد سعودی درحالی زمینه برای حضور گروهی از خوانندگان ایرانی خارج نشین در کشور خود را فراهم آورد که کوشش می نماید از این رهگذر افکار عمومی را از اصلاحات اساسی وعده داده شده منحرف سازد.

اصلاحات بن سلمان با ریتم شش و هشت، لشکر مطربان و رقاصان آماده فرمان ولیعهد خام سعودی!

به گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی مدتهاست که با هدف فراهم کردن زمینه برای تکیه زدن بر اریکه قدرت از سندی تحت عنوان سند تحول خوانی 2030 رونمایی نموده است. بن سلمان در این سند چشم انداز عربستان تا سال 2030 را تعیین نموده است.

ولیعهد سعودی در سند تحول خواهی 2030 سلسله اصلاحات سیاسی، مالی، اجتماعی، فرهنگی و … را در نظر گرفته است و اینگونه در میان افکار عمومی عربستان القا نموده است که حکومتِ تحت زعامت وی یک حکومت متفاوت از آنچه که آن ها در طول تاریخِ حکمرانی خاندان آل سعود دیده اند، خواهد بود. در واقع، همانطور که گفته شد، هدف اصلی و اساسی ولیعهد سعودی از این اقدام، آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش حکومت بن سلمان است.

بن سلمان طی سال های گذشته و در راستای اجرایی ساختن بعضی بند های مربوط به سند چشم انداز 2030 اقداماتی را در راستا اجرای اصلاحات به اصطلاح فرهنگی و اجتماعی نیز صورت داده است.

ازجمله این اقدامات می توان به لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان، آزاد کردن سینما، پخش موسیقی به صورت عمومی و … اشاره نمود. اکنون نیز ولیعهد سعودی اقدامات جدیدی را در راستای اجرای سند چشم انداز 2030 صورت داده است تا بدین ترتیب گام های نهایی برای رسیدن به قدرت در عربستان را برداشته باشد.

به همین دلیل، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای اولین بار طی سال های اخیر مجوز اجرای یک کنسرت توسط یک گروه ایرانی تبار در این کشور را صادر کرد. بدین ترتیب، گروهی از خوانندگان ایرانی خارج نشین طی روز های اخیر با مجوز محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی اقدام به اجرای کنسرت در خاک این کشور کردند. این کنسرت بخشی از جشنواره هنری طنطوره است که در شمال غرب عربستان برگزار گردید.

کنسرت مذکور درز های پنجشنبه و آدینه هفته گذشته برگزار گردید. بن سلمان ولیعهد سعودی کوشش کرد از رهگذر برگزاری این کنسرت ضمن القا این مسأله که وی در انجام اصلاحات فرهنگی در عربستان جدی است، افکار عمومی را از لزوم اجرای اصلاحات اساسیِ وعده داده شده منحرف سازد. علت هم آن است که بن سلمان به خوبی می داند که نمایش مضحک گروهی از خوانندگان ایرانی خارج نشین در عربستان نمی تواند به خواسته ها و مطالبات عموم مردم عربستان جامه عمل بپوشاند.

واقعیت آن است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به وسیله مبادرت ورزیدن به چنین اقداماتی که در راستای اجرای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی صورت می پذیرد، تمام کوشش خود را به کار بسته تا اینگونه القا کند که قطار اجرای اصلاحات گسترده در عربستان در حال حرکت است؛ حال آنکه مطالبه اصلی و اساسی افکار عمومی در عربستان همه جانبه بودن اصلاحات وعده داده شده است و نه متمرکز شدن آن بر حوزه فرهنگی و اجتماعی.

در واقع، ولیعهد سعودی کوشش می نماید تا خود را فردی تحول گرا در عربستان سعودی نشان دهد. او از این طریق میخواهد از یک سوی افکار عمومی را از مطالبه گری برای اجرای اصلاحات اساسی بازدارد و از سوی دیگر، به زعم خود عربستان را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی به غرب نزدیک تر سازد. به طور خلاصه ولیعهد جویای شهرت سعودی به دنبال شکل دادن چهره ای تازه از خود در داخل عربستان و خارج از آن، است.

تمامی اقدامات بن سلمان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی برای آن صورت می گیرد تا وی چهره ای مترقی از عربستان سعودی را برای کشور های منطقه و دنیا به نمایش بگذارد؛ چهره ای که به دلیل رواج و افراط و افراط گری در عربستان در طول ده ها و صد ها سال گذشته، به شدت مخدوش شده است و بن سلمان اکنون در صدد بازسازی آن برآمده است.

کوشش های بن سلمان برای ایجاد این دست از اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در حالی صورت می گیرد که امروز جامعه عربستان به اصلاحات واقعی در عرصه های مذکور نیازمند است، چراکه بسیاری از مسائل و معضلات اجتماعی و فرهنگیِ امروز در عربستان سعودی ناشی از ایدئولوژی وهابیتی است که خاندان آل سعود در طول ده ها سال گذشته آن را در این کشور ترویج نموده اند.

به عنوان نمونه، مشکل مهمی که امروز جامعه عربستان با آن روبرو است، میدان داری مفتی های وهابی در این کشور است. تا زمانی که این میدان داری ادامه داشته باشد، مسائل و معضلات اجتماعی و فرهنگی در جامعه عربستان نیز پابرجا خواهد بود. با این حال، خاندان سعودی همچنان ترجیح می دهند از مفتی های وهابی در عربستان به صورت تمام قد حمایت به عمل آورند.

بر همین اساس می توان گفت که اجرای برنامه ها و جشنواره ها و کنسرت های موسیقی بیش از هرچیزی یک سیرک مضحک محسوب می گردد تا اجرای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی واقعی. نکته دیگر در مورد اقدام سعودی در برگزاری کنسرت های مضحک در خاک عربستان آن هم با حضور خوانندگان ایرانی خارج نشین آن است که آیا مقامات ریاض حاضر هستند در کنار اصلاحات به اصطلاح فرهنگی و اجتماعی خود در عربستان، به اصلاحات سیاسی و توسعه سیاسی نیز دست بزنند؟

قطعاً پاسخ به این سؤال منفی است، چراکه آل سعود طی صد ها سال گذشته ثابت نموده است که قدرت سیاسی را تنها محدود و محصور در خاندان خود می بیند و تنها اعضای این خاندان هستند که حق حاکمیت بر مردم را دارند. بنابراین، پر واضح است که سعودی ها علیرغم سر دادن شعار های پرطمطراق در مورد اعمال اصلاحات گسترده در کشور خود، کوچک ترین توجهی به ابعاد مختلف این اصلاحات ازجمله بُعد سیاسی آن، ندارند.

از سوی دیگر، مقامات عربستان سعودی با دعوت از خوانندگان ایرانی خارج نشین به دنبال القا این توهم هستند که کشورشان در مقایسه با ایران از آزادی بیشتری برخوردار است. اما سؤال حائز اهمیت در این زمینه این است که آیا آزادی در قاموس مقامات سعودی تنها در اجرای خوانندگانِ بی هویت معنا و مفهوم پیدا می نماید و دامنه آن به ابعاد دیگری همچون دموکراسی و مردم سالاری گسترش پیدا نمی نماید؟ بی تردید پاسخ مثبت است.

علت هم آن است که خاندان سعودی در طول قریب به یک قرن حکمرانی خود بر مردم عربستان تا به امروز حتی شاهد یک صندوق رأی هم نبوده اند و این مسأله نشان می دهد که برنامه اصلاحات آن ها که تجویز اتاق فکر های انگلیسی است تنها به مقولات اجتماعی، فرهنگی، مالی و … می پردازد و این اصلاحات اساساً در جهت خواست مردم عربستان که خواستار آزادی های اساسی در قالب توسعه سیاسی و نقد نخبگان حاکم هستند، نیست.

در هر صورت، خوانندگان ایرانی خارج نشین که هیچ وفاداری به وطن خود ندارند، قطعاً نمی توانند ارمغان آور اصلاحات اجتماعی و فرهنگی برای کشوری همچون عربستان سعودی نیز باشند. این خوانندگانی که در خاک عربستان اینگونه می خوانند که دنیایی که بمب و موشک نمیسازه موشک روی خواب کودک نمیندازه، درست در شرایطی دست به سر دادن این شعار ها می نمایند که عربستان سعودی با بمب های خود مردم یمن را قتل عام می نماید. بنابراین، سعودی نباید از چنین خوانندگانی انتظار به ارمغان آوردن اصلاحات فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.

واقعیت این است که اصلاحات فرهنگی و اجتماعی مدنظر محمد بن سلمان در جامعه عربستان بدون بسترسازی های مناسب آن به نتیجه موردنظر نخواهد رسید؛ هرچند بر اساس آنچه که گفته شد این اصلاحات با اهداف خاص دیگری پیگیری می شوند و هدف از آن ها بهبود شرایط جامعه عربستان نیست.

در هر صورت، اصلاحات کنونی نه می توانند رضایت جامعه عربستان را در کوتاه مدت و میان مدت جلب نمایند و نه قادرند تا بر جنایت های رژیم سعودی در کشور های مختلف و شکست های سنگینی که این رژیم در خارج از مرز های خود متحمل شده است، سرپوش بگذارند.

منبع: مهر

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "اصلاحات بن سلمان با ریتم شش و هشت، لشکر مطربان و رقاصان آماده فرمان ولیعهد خام سعودی!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اصلاحات بن سلمان با ریتم شش و هشت، لشکر مطربان و رقاصان آماده فرمان ولیعهد خام سعودی!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید